Poročilo o našem napredku

Evidenca poteka razvojnih aktivnosti v obratnem časovnem zaporedju:

(Zaradi velike zasedenosti z izvedbo Dobrododelnega otroškega bazarja bomo poročilo dopolnili po zaključenem dogodku)

20.11.2018
Na spletni strani naše učne aplikacije Flasher smo zamenjali video, spremenili uvodno besedilo ter dodali gumb za registracijo interesentov, ki želijo aplikacijo preizkusiti. Povezavo do spletne strani aplikacije smo dodali tudi na spletno stran našega zavoda. Pripravili smo elektronsko vabilo na Dobrodelni otroški bazar. Poslali smo ga 16 vrtcem ter 10 trgovinam za otroke v Mariboru ter jih zaprosili, da ga posredujejo staršem otrok preko njihovih adrem.

19.11.2018
Od računovodskega servisa smo že dobili prve informacije glede pravnih zahtev za izvedbo našega dogodka, ki smo ga poimenovali Dobrodelni otroški bazar, dodatna navodila pa prejmemo jutri. Izdelali smo spletno podstran za bazar, A4 letak v PDF formatu, objavo na portalu Napovednik.com ter Facebook napovednik, ki smo ga delili v okoli 20 skupin za vzgojo otrok. Posodobili smo tudi predstavitveni video za našo učno aplikacijo Flasher ter ga naložili na YouTube kanal.

18.11.2018
Razmislili smo, kako bi kar najbolj pregledno na viden način predstavili podarjene igrače potencialnim interesentom. Doslej smo naredili nekaj fotografij kupov vseh igrač, ki smo jih združili po skupinah. Za primer spletne dražbe oziroma razprodaje, pa smo nameravali narediti podrobne posnetke vsake igrače posebej. Ker pa so se nam načrti spremenili, smo danes po en kos vsake igrače zložili na tla tako, da smo čim bolj zapolnili celoten okvirček fotoaparata. Nastala je zelo pregledna skupinska fotografija vseh vrst igrač, ki jo bomo uporabili za izdelavo vabil na dobrodelni dogodek v Europarku. In nato smo vse igrače pospravili nazaj v transportne škatle, da nam ne bodo več po nepotrebno zasedale delovnih površin.

16.11.2018
Iz vodstva Europarka Maribor so nam potrdili termina za izvedbo dobrodelnega darilnega dogodka. Z aktivnostmi podarjanja igrač, zbiranja donacij ter interesentov za preizkus učne aplikacije bomo začeli v soboto, 24.11.2018 in vztrajali toliko vsaj časa, dokler ne razdelimo vseh 270 kosov igrač. Če nam tega ne bo uspelo doseči v enem dnevu, bomo tam potem še v nedeljo, 25.11.2018. So nam pa namesto predlagane lokacije pred otroškim parkom določili prostor v 1. nadstropju in sicer pred kavarno Ginger. Da se bomo na dogodek čim bolje pripravili, si bomo lokacijo ter mizo, ki nam jo bodo posodili, ogledali v sredo, 21.11.2018 dopoldne.

14.11.2018
Po temeljitem razmisleku, kako podarjene igrače posredovati v roke zainteresiranih oseb, smo se odločili za organizacijo dobrodelnega darilnega dogodka. Začeli smo se dogovarjati z Europarkom Maribor, da bi nam omogočili izvedbo dogodka v bližini njihovega otroškega parka Čarobni svet. Igrače bi hkrati podarjali družinam s predšolskimi otroci, hkrati pa bi tudi zbirali donacije za razvoj naših projektov ter kontakte interesentov za brezplačni 6-mesečni preizkus naše nove učne aplikacije. Naš računovodski servis smo zaprosili za podrobna pojasnila glede pravnih določb v primeru podarjanja igrač ter sprejemanja donacij.

13.11.2018
Poklicali smo Zdravstveni inšpektorat v Ljubljani glede postopka za preverjanje, ali podarjene otroške igrače ustrezajo vsem uredbam ter predpisom. Obiskali smo Nacionalnem laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Mariboru, jim pokazali vzorce podarjenih igrač ter pridobili mnenje glede ustreznosti. Od lastnika bivše trgovine, ki nam je otroške igrače podaril, smo pridobili informacije o razpoložljivosti dokumentacije glede ustreznosti igrač. Na osnovi zbranih podatkov smo se odločili, da za igrače ne bomo organizirale licitacije ali dobrodelne razprodaje, saj bi to za nas pomenilo prevelike dodatne stroške ter pravne obremenitve. Namesto tega bomo igrače podarili ter prejemnike zaprosili za donacijo.

12.11.2018
Obiskali smo Pošto Slovenije ter nabavili vzorce različnih embalaž. To bo osnova za oceno stroškov embaliranja ter poštnine pri izvedbi dobrodelne razprodaje podarjenih igrač. Prejeli smo mnenje Inšpektorata za delo glede našega postopka zaposlovanja ter odpiranja zasebnega vrtca, ki se je izkazalo veliko bolj obremenilno, kot smo pričakovali. Ugotavljamo, da kompleksnost zakonodaje v zvezi s tem presega naše trenutne kapacitete zadovoljivega obladovanja vseh pravnih nevarnosti. Iz tega razloga smo se odločili, da za nedoločen čas umaknemo objavo prostih delavnih mest ter načrt ustanavljanja zasebnega vrtca. O tem smo pisno obvestili vseh 75 aktualnih kandidatov.

10.11.2018
Informacije s statistiko obdelave vlog za prosta delovna mesta smo prestavili na dno strani Zaposlitev. Pregledali smo zapisnike zadnjih sestankov ter udeležencem poslali dodatne referenčne povezave do spletnih virov. Obdelali smo dokumentarne fotografije predavanja ter dialoga ter jih naložili na Facebook. Odpakirali smo celotno zalogo podarjenih igrač ter jih uredili po modelih. In začeli smo s pripravo mini studija, da bomo vsako od igrač podrobno fotografirali za dobrodelno razprodajo.

08.11.2018
Odpotovali smo v Ljubljano do sedeža Ministrstva za kulturo. Tam smo se udeležili dvournega strokovnega dialoga v zvezi s pripravo javnega razpisa Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije. Vsekakor se želimo vklučiti v konzorcij vzhodne Slovenije za pridobitev sredstev iz tega razpisa. Povezali smo se s predstavniki podjetja Amebis, kjer razvijajo tehnologije za strojno pretvorbo slovenskega besedila v govor. Njihovo programsko opremo namreč želimo vdelati v našo aplikacijo za vtiskovanje besed v dolgoročni človeški spomin. Na naši Facebook strani si lahko ogledate fotografije strokovnega dialoga. Popoldne pa smo opravili triurni razgovor s kandidatko za vzgojiteljico predšolskih otrok. Njen interes je zlasti izvajanje psihoerapevtskih plesnih delavnic v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega sistema.

07.11.2018
Dopoldne smo opravili smo skoraj štiri ure dolg sestanek na Inšpektoratu za delo v Mariboru. Dostavili smo jim vso zahtevno dokumentacijo, s katero smo dokazali zakonitost vodenih postopkov v zvezi z našo objavo prostih delovnih mest. Proti večeru smo se udeležili triurne Delavnice za odgovorno ustvarjanje na sedežu Združenja socialne ekonomije Slovenije v Mariboru. Najprej sta Petra Ilar iz Zbornice za razvoj podjetnikov ter Gregor Kramberger iz Društva za trajnostni razvoj podeželja opravila poslovno in računovodsko svetovanje. Nato pa nam je ekonomistka in profesorica Mirjana Ivanuša predstavila prednosti zadružništva ter socialnega podjetništva. Omenila je tudi e-kooperativno platformo ecta.io, temelječo na tehnologiji verižnih blokov, ki jo bo podrobneje predstavljena na obširni akademiji za zadružnike v petek in soboto.

06.11.2018
Oglasili smo se pri našem računovodskem servisu, dostavili mesečno dokumentacijo ter proučili vse možnosti izvedbe dobrodelne dražbe igrač. Posvetovali smo se glede davčno najbolj ugodne rešitve ter kakšne pogoje je priporočljivo določiti, da ne bi prišlo do zlorab iz strani udeležencev dražbe. Sprejeli smo novo prijavo za delovno mesto vzgojiteljice predšolskih otrok ter se s kandidatko takoj zmenili za osebni sestanek. Je namreč zelo navdušena nad vizijo našega zavoda in tudi sama želi vpeljati v našo državo nove vzgojne ter terapevtske pristopke, ki so zelo zanimivi. In pripravili smo tudi izčrpno dokumentacijo celotnega postopka vodenja prijav na razpisana delovna mesta.

05.11.2018
Naš programer nam je poslal specifikacijo vseh funkcij najnovejše različice učne aplikacije za hitro ter učinkovito učenje. Informacije bomo uporabili za pripravo obširnejšega GDPR dokumenta, da bodo s pogoji uporabe ter politiko zasebnosti vsi bodoči uporabniki primerno seznanjeni. Naredili smo tudi podroben potni načrt za opravke v Ljubljani prihajajoči četrtek, da se čim bolj optimizirajo potni stroški ter termini vseh sestankov.

30.10.2018
Proučili smo vabilo na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega razpisa »razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« Ministrstva Republike Slovenije za kulturo. In v zvezi s tem smo prijavili našo udeležbo na prvem delu posveta, ki se bo odvijal fizično na njihovem sedežu prihodnji četrtek. Informirati jih želimo glede naših potreb, da bodo lahko pripravili razpis, ki bo podprl razvoj naše učne aplikacije za hitro, preprosto ter učinkovito učenje. Z našim računovodskim servisom smo se tudi posvetovali glede davčno najbolj optimalne poti za izvedbo dobrodelne dražbe podarjenih igrač. In preko spleta smo raziskali ponudbo primernih lokacij za našo novo razvojno pisarno.

29.10.2018
Tokrat smo precej časa investirali v analizo našega finančnega portfolia ter potencialov za doseganje čim večje likvidnosti. Prejeli smo že interes po naših podarjenih igračah, ki jih bomo nekaj kmalu zamenjali za donacije še preden bomo organizirali javno dražbo. Opravili smo več kot uro in pol dolg osebni razgovor s kandidatko za poslovnega sekretarja, ki ima tudi kvalifikacije za pomočnico vzgojitelja predšolskih otrok. Poleg tega je študirala psihoanalizo, redno jo izvaja na sebi in glede tega je vsekakor zelo dober zgled potencialne sodelavke.

28.10.2018
Sestali smo se z našim programerjem, s katerim razvijamo aplikacijo za hitro, enostavno ter učinkovito vtiskovanje besed v dolgoročni človeški spomin. Pregledali smo izgotovljeno spletno zaledje za beleženje statistike uporabe funkcij programske opreme. In določili smo še nadaljne potrebne korake, ki naj bi jih opravili v roku največ 14 dni. Želimo namreč, da bodo aplikacija ter sistem uporabniške podpore zadovoljivo pripravljeni za začetek 6-mesečnega testiranja na vzorčni skupini ciljne skupine iz Maribora ter okolice.

27.10.2018
Odpeljali smo se v Domžale do gospoda Andreja Kadunca, lastnika bivše trgovine z otroškimi igračami. Skoraj tri ure smo se prijetno pogovarjali ter izmenjali obilico življenjskih izkušenj in modrosti. Razkazal nam je prostore sedanjega dobrosrčnega društva Tady, kjer sedaj izvaja masaže ter alternativne terapije. Na koncu smo se mu za podarjenih 270 igrač zahvalili z izročitvijo zahvale, dokumentarno fotografijo pa si lahko ogledate na naši Facebook strani. Nato smo raziskali primere dobrih praks izvedbe dobrodelnih dražb ter namestili in preizkusili delovanje WordPress aplikacije za izvedbo spletne dražbe. Opravili smo tudi skoraj uro dolg Skype video razgovor s kandidatko za finančnega direktorja. Naše projekte vsekakor želi podpreti, bo pa še približno dva tedna zasedena s študjskimi obveznostmi.

26.10.2018
Organizirali smo barvni digitalni tisk zahvale za podaritelja igrač Andreja Kadunca. Obiskali smo mestne knjigarne, ter izbrali najbolj primerno mapo za svečano izročitev zahvale. Pregledali smo objave zanimivih prispevkov na naši Facebook strani, ki smo jih delili v zadnjih tednih, ter jih opremili z dodatnim spremnim besedilom. Ogledali smo si tudi več dokumentarcev v zvezi z vodenjem delovnih organizacij, da bomo čim bolj uspešno razvijali naš profesionalni kolektiv. In prijavili smo se na delavnico poslovnega in računovodskega poslovanja ter akademijo zadružništva v okviru projekta Create Responsible (Odgovorni ustvarjalci).

25.10.2018
Pripravili smo predlog za prevod prve knjige Bernarda Poolmana z naslovom: “Virus Fee Mind” (Um brez virusov), ki natančno opisuje prenašanje škodljivih (virusnih) miselnih vzorcev iz odraslih na otroke. Prosili smo lastnike avtorskih pravic ter knjige, Equal Life Foundation, da bi nam dodelili licenco za prevod v slovenski jezik. Gospod Andrej Kadunc iz dobrosrčnega društva Tady v Domžalah pa nam je sporočil, da nam bo podaril celo 270 igrač iz njegove bivše spletne trgovine. Obiskali ga bomo v soboto dopoldne ter igrače pripeljali v Maribor. Prejeli smo tudi dve vlogi novih kandidatk za poslovnega sekretarja ter ju povabili na razgovor.

24.10.2018
Sestali smo se z referentom Zavoda Republike Slovenije, poročali o naših aktivnostih na področju zaposlovanja ter naredili načrt za naslednje tromesečno obdobje. Dodaten napredek smo naredili glede razhroščevanja PayPal napak uporabniškega vmesnika ter testiranja beleženja statistike uporabe naše nove učne aplikacije. Prav tako smo dodelali strategijo pridobivanja nepovratnih sredstev, da bomo čim prej lahko uresničili vse načrtovane projekte. Načrtovana smo imeli sestanka z dvema kandidatoma za delo, vendar nista prišla na razgovor ob dogovorjeni uri. Prvi kandidat je pozabil sporočiti, da ne bo mogel priti zaradi zasedenosti z nekim izobraževanjem, drugi pa se ni niti oglasil na naš telefonski klic.

23.10.2018
Pregledali smo tedenski novičnih CNVOS z nevladniškimi novicami ter aktualnimi javnimi razpisi. Na spletno stran smo dodali 5 hiperpovezav do sorodnih vsebin iz področja vzgoje ter izobraževanja. Sprejeli in obdelali smo novo vlogo za delovno mesto poslovnega sekretarja. Opravili smo skoraj uro dolg sestanek s kandidatko za poslovnega sekretarja. Udeležil smo se uro in pol dolgega predavanje avtorja NTC sistema učenja dr. Ranka Rajovića v gledališki dvorani Zavoda Antona Martina Slomška z naslovom: “Napake odraslih, ki škodujejo otrokovemu razvoju”. Na naši Facebook strani si lahko ogledate fotografije predavanja. In opravili smo že drugi pogovor z enim od kandidatom za vzgojitelja predšolskih otrok.

22.10.2018
Naš programer učne aplikacije, ki jo razvijamo zadnji dve leti, nam je v kontrolo poslal skoraj zaključeno spletno tabelo statistike uporabe programa. Trenutno je že na 98% dokončanja in kmalu jo bodo lahko začele testirati prijavljene družine s predšolskimi otroki. Prijavili smo se na usposabljanje, kjer bomo spoznali prednosti e-kooperative ter proučili, ali bo uporabna kot rešitev za podporo naših projektov. Načrtovano smo imeli tudi izvedbo dveh razgovorov s kandidatoma za delo, vendar sta obadva zbolela, zato se bomo dogovorili za nova termina sestanka.

21.10.2018
Spremenil smo spletno statistiko glede razpisanih delovnih mest iz točkovne v besedno opisno obliko ter oblikovno uskladil obliko naslovov ter prikazane slike glave na vseh spletnih podstraneh. Povezali smo se z učiteljico Vesno Kamenšek, avtorico OnaPlus članka: Ogromno učiteljev je na antidepresivih. In natančno smo proučil vloge ter se pripravil na dogovorjene prihajajoče sestanke s 7 kandidati za delo.

20.10.2018
Odločili smo se, da bo naziv našega bodočeba vrtca Mali genij in v skladu s tem smo tudi registrirali domeno maligenij.si za kasnejšo izgradnjo spletne strani vrtca. Ustvarili smo to podstran, kamor so se preselila dnevna poročila o napredku. Dodali smo tudi podrobno statistiko prejemanja ter obdelave vlog za delovna mesta. Na podstrani Vrtec pa bomo kmalu dodali podrobnejši opis o tem, kakšen vrtec smo si zamislili. In opravili smo skoraj eno uro dolg sestanek s kandidatko za poslovnega sekretarja, ki vestno opravlja tečaj DIP Lite in je pripravljena sodelovati tudi kot prostovoljka.

19.10.2018
Začeli smo s poglobljeno analizo vsebine Nacionalnega kurikuluma za vrtce. Ustvarili smo novo podstran s povezavami, kamor bomo poslej dodajali povezave do sorodnih zanimivih vsebin. Malce smo tudi preuredili strukturo menijev. Nadaljevali smo komuniciranje s PayPal podporo, da bi čim prej odpravli vse hrošče njihovega uporabniškega vmesnika. Dopoldne smo opravili dvourni razgovor s kandidatko za poslovnega sekretarja, nato enourni sestanek s kandidatom za finančnega direktorja, popoldne pa še polurni klepet s še eno kandidatko za poslovnega sekretarja. Z enim od kandidatov za vzgojitelja predšolskih otrok pa smo se dogovrili za nov termin sestanka.

18.10.2018 
Pregledali smo programske smernice za svetovalno službo v vrtcih, zbornik učnih težav v osnovnih šolah ter brošuro Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji za leto 2016/17. Hvaležno smo sprejeli ponudbo Andreja Kadunca, lastnika bivše spletne trgovine Tady, da nam podari večjo količino Lego kock za izvedbo dobrodelne dražbe. Prevedli smo še preostale vidne elemente spletne aplikacije Give ter ponovno preizkusili delovanje vseh možnih načinov izvedbe donacij. Opravili smo uro in pol dolg sestanek z eno od kandidatk za poslovnega sekretarja ter se odzvali na prijavo pedagoginje, ki želi postati naša strokovna sodelavka. Z dvema kandidatoma za delo pa smo se dogovorili za nove termine osebnih razgovorov.

17.10.2018
Izvedli smo dva cikla testiranje spletne aplikacije za zbiranje donacij, javili ugotovljene napake PayPal podpori, ter jih delno tudi odpravili. Prejeli in proučili smo ob informacije Sektorja za okolje in prostor Mestne občine Maribor glede možnih lokacij za pisarno in vrtec, ki so nam jih obljubili na zadnjem osebnem sestanku z njimi. Opravili smo uro in pol dolg osebni sestanek z eno od kandidatk za delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok. In za točne termine osebnih razgovorov smo se dogovorili s še 5 dodatnimi kandidati za delo.

16.10.2018
Ustvarili smo vprašalnik 6 za uskladitev terminov prvega spoznavnega razgovora ter izvajanja prostovoljskih aktivnosti ter ga poslali 34 aktualnim kandidatom za delo. S tistimi 8 kandidati, ki so vprašalnik že danes izpolnili, smo se dogovorili za točne termine sestankov. Opravil smo tudi enourni Skype sestanek s kadidatom za poslovnega direktorja, ki ima odlične reference iz bančnega sektorja. In podrobno smo proučil vsebino spletne strani zasebnega družinskega vrtca Ringa Raja.

15.10.2018
Prebrali smo splošna navodila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport glede ustanovitev zasebnega vrtca ter proučil Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Posodobili smo opis prostih delovnih mest, dodali informacije o možnosti prostovoljskega dela ter pod kontaktne podatke obrazložitev glede naših uradnih statusov in delovnega časa. Raziskali smo rešitve za zbiranje donacij ter se odločili za najbolj priljubljeno Give aplikacijo. Ustvarili smo podstran za zbiranje donacij, dodali ter prevedli interaktivni obrazec in dodali navodila. Preverili smo delovanje periodičnih donacij preko PayPal sistema ter priredili vsebino potrditvenih podstrani.

14.10.2018
Povezavo do opisa tečeja DIP tečaja smo delili v številne Facebook skupine za vzgojo ter osebnostno rast. Prebrali smo navodila Sonje Čandek: ”Tehnike iskanja in načrtovanja pridobivanja sredstev – dotacij, donacij v neprofitnem sektorju” ter zbornik CNVOS – Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij: “Vse se da, če se hoče – 10 uspešnih fundraising akcij v Sloveniji”. In pogledali smo tudi skoraj uro in pol dolgo predavanje Ane Nuše Kern, ravnateljice osnovne šole Preserje pri Radomljah: “Uporaba Glasserjeve teorije izbire v vsakdanjem življenju”.

13.10.2018
Ustvarili smo spletno podstran z natančnim opisom brezplačnega spletnega tečaja DIP Lite ter spletni vprašalnik 5 za evidentirenje oseb, ki so tečaj odkrili preko našega zavoda. Pregledali smo odgovore vseh 15 kandidatov za delovna mesta, ki so doslej izpolnili vprašalnik 4. Nato smo poslali povezavo do opisa in tečaja vsem 39 kandidatom, ki so doslej izrazili interes zanj ter o njem informirali tudi upravo Glasserjeve kakovostne šole Preserje pri Radomljah.

12.10.2018
Opravili smo 2-urni osebni razgovor s kandidatko za poslovnega sekretarja. Glede na to, da ima tudi sama predšolskega otroka, bomo kmalu obiskali njeno družino ter jim namestili našo učno aplikacijo, da jo bodo lahko dalj časa preizkušali. Nato smo opravili kar 4-urni razgovor s kandidatom za vzgojitelja predšolskih otrok, ki je pred več kot letom dni tudi sam dobil željo, da bi odprl zasebni vrtec. Z obema smo si izmenjali veliko izkušenj ter koristnih informacij. Prav tako sta oba izrazila interes, da bi nekaj časa sodelovala z nami kot prostovoljca, še preden bi se ju odločili redno zaposliti.

11.10.2018
Udeležili smo se sestanka na Sektorju za za urejanje okolja Mestna občine Maribor ter s tremi njihovimi predstavniki proučili prostorske načrte za možno lokacijo našega vrtca. Naknadno nam bodo posredovali dodatne informacije, da se bomo lahko sestali še z izvajalci aktualnih gradbenih projektov. Študentka pedagogike nam je posredovala informacijo o zanimivem javnem razpisu za inovativne vzgojne pristope, ki ga bomo proučili in se nanj morda tudi prijavili. Opravili smo Skype video posvet z doktorjem edukacijskih ved, ki je naše projekte pripravljen podpreti s prostovoljskim mentorstvom. In pripravili smo tudi različico 4 spletnega vprašalnika. Poslali smo ga vsem kandidatom za delovna mesta, ki še niso izpolnili različice 1 ter vsem novim kandidatom, katerim doslej še nismo poslali nobenega vprašalnika.

10.10.2018
Pogledali smo posnetek TEDxCopenhagen govora učitelja Jerrya Michalskega z naslovom: What if we trusted you? s kritiko sedanjega izobraževalnega sistema. Natančno smo proučil vseh 12 kandidatov ki so izpolnili vprašalnik 2, ter ga prav tako odstranil iz spleta. Obdelali smo tudi vloge dodatnih 5 kandidatov, katerim še nismo poslali uvodnega vprašalnika. Ponovno smo pozvali 13 kandidatov, ki so poslali pomanjkljivo vlogo, da jo dopolnijo. Z enim kandidatom, s katerim naj bi se sestali jutri, smo spremenili način izvedbe sestanka, z enim kandidatom pa smo sestanek odpovedali, ker je zbolel. Z dvema kandidatoma smo se tudi zmenili za sestanek pojutrišnjem. Danes pa smo se sestali z vzgojiteljico predšolskih otrok, s katero smo si izmenjali izkušnje v zadnjem času.

09.10.2018
Natančno smo proučili vloge vseh 10 kandidatov, ki so izpolnili vprašalnik 1 ter ga odstranili iz spleta, saj bomo za nove kandidate pripravili novega. S tremi kandidati, ki so za to dali soglasje, smo se povezali preko Facebooka. In dogovorili smo se tudi za termina sestanka z dvema kandidatoma za delovno mesto finančnega direktorja.

08.10.2018
Udeležili smo se enournega sestanka v pisarni za delodajalce Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter se posvetovali glede nekaterih nejasnosti, da bo naše obravnavanje kandidatov za delo v čim večjem skladju z zakonodajo. Takoj za tem smo obiskali tudi Inšpektorat za delo ter pridobili še njihovo mnenje iz tega področja. Dogovorili smo se za termin sestanka na Sektorju za urejanja okolja Mestne občine Maribor, da bi ugotovili najbolj primerne lokacije za odprtje vrtca. Podrobno smo proučili vloge prvih 6 javljenih kandidatov za razpisana delovna mesta.

07.10.2018
Ustvarili smo spletno stran z izčrpnimi informaciji o finančni zgodovini Pedagoškega zavoda Maribor ter dogodkih, ki so naposled pripeljali do njegove ustanovitve. Te informacije, vključno z letnim poročilom ter bilanco stanja, so dostopne samo kandidatom za delovno mesto finančnega direktorja. Z njimi smo se tudi pričeli dogovarjati za termine prvega Skype ali osebnega sestanka.

06.10.2018
Informacije na spletni strani smo dopolnili s točkami razvojnega načrta. Začeli smo s pripravo navodil za poizkusno delo kandidatov za finančnega direktorja. Pregledali smo stanje vseh 77 doslej prejetih vlog za delovna mesta ter določili zaporedje za izvedbo osebnih razgovorov z najbolj zanimivimi kadidati.

05.10.2018
Proučili smo več spletnih člankov o dosedanjih izkušnjah pri ustanavljanju drugih zasebnih vrtcev v Sloveniji. Ogledali smo si tudi informacije na spletni strani Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Najbolj smo se poglobili v navodila za pridobitev statusa zasebnega vzgojitelja ter spletno aplikacijo o trenutnih kapacitetah vzgojno-izobraževalnih zavodov. V skladu z nasveti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje smo prilagodili informacije o prostih delovnih mestih na naši spletni strani ter način uvodnega ugotavljanja interesov kadidatov. Prav tako smo se dogovorili za termin sestanka v njihovi mariborski pisarni za delodajalce, da bi dobili še dodatna navodila, kako najbolj kakovostno upravljati s kadri. Udeležili smo se prvega mentorskega sestanka na Mariborski razvojni agenciji v okviru projekta SIO-MRA-2018-19. Razložili smo razvojne načrte projektov Pedagoškega zavoda Maribor ter na katerih področjih najbolj nujno potrebujemo podporo. Naše potrebe bodo posredovali njihovim strokovnim mentorjem, ki nas bodo nato povabili na praktična mentorska srečanja, da nam bo odprtje vrtca čim prej uspelo. Prav tako nas bodo obvestili o možnosti najema začasne pisarne zavoda.

04.10.2018
Udeležili smo se predhodno dogovorjenega sestanka na Uradu občine Maribor za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost. Izrazili smo naš interes po odprtju zasebnega vrtca ter prejeli napotke glede prvih korakov k doseganju tega cilja, ki vključuje stik z Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvedeli smo stanje glede kapacitet vrtcev v Mariboru ter razlog, zakaj je 30 otrok letos ostalo izven vrtcev. Obiskali smo naš računovodski servis, kjer smo se pozanimali kako zakonsko usklajeno izvesti enomesečno poizkusno delo kandidatov, ki so se prijavili na delovno mesto finančnega direktorja. Prejeli smo tudi informacije o pogojih za subvencioniranje zaposlitev ter namig za nekaj lokacij, ki bi bile zanimive za ureditev našega vrtca. V naslednjih dnevih se nameravamo oglasiti na Sektorju za urejanje okolja Mestne občine Maribor, da preverimo stanje potencialnih lokacij ter dodatne nasvete iz njihove strani. Nabavili smo tiskane izvode vzorcev podjemne pogodbe ter pogodbe za redno zaposlitev. Na osnovi teh predlog bomo pripravili elekronske različice pogodb v skladu z našimi potrebami. Proučili bomo tudi vse pravne zahteve, da bodo sklenjena delovna razmerja čim bolj usklajena z zakonom. Ogledali smo si zunanjo ureditev enega od zasebnih vrtcev v Mariboru. Poklicali smo vodjo vrtca, če bi nam želela podeliti njihove izkušnje z odprtjem ter nam svetovati, da bi odprtje našega vrtca potekalo čim bolj gladko. Ker je vodja trenutno na porodniškem dopustu, je predlagala, da ji pošljemo elektronsko sporočilo, na katerega bo nato odgovorila s koristnimi nasveti.

01.10.2018
Preko spletnega portala Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje smo ustvarili svoj uporabniški račun. Oddali smo razpise za delovno mesta finančnega direktorja, poslovnega sekretarja ter vzgojitelje predšolskih otrok. Prav tako smo informacije o teh prostih delovnih mestih dodali na našo spletno stran ter objavili povezave do te vsebine na Facebook ter Linkedin socialnih omrežjih.