Naša vizija in poslanstvo

Vizija Pedagoškega zavoda Maribor je ustvariti razmere na svetu, kjer bi vsa živa bitja bivala v harmoniji ter izobilju. Torej, da se vsi med seboj obravnavamo kot enakovredna bitja ter da vsak posameznik deluje v skladu s principom tistega, kar je najboljše za vse. Ali kot pravi rek: Delaj drugim tisto, kar bi želel, da drugi počnejo tebi, če bi bil na njihovem mestu. To vključuje delitev naravnih virov glede na praktične potrebe ter omogočanje čim bolj svobodnega izražanja ob sprejemanju polne odgovornosti za lastna dejanja. V sladu s tem podpiramo tudi definicijo temeljnih človekovih pravic, kot jih je izoblikovala Fundacije enakovrednega življenja (Equal Life Foundation):

 

 

Doseganje takšne vizije je seveda kompleksen proces, za katerega bo potrebno veliko časa ter sodelovanje vseh ljudi na tem svetu. Zato ima Pedagoški zavod Maribor ožje poslanstvo delovanja na področju vzgoje ter izobraževanja na območju Republike Slovenije. Ciljna skupina so predvsem predšolski in osnovnošolski otroci, starši ter pedagogi. Praktične aktivnosti obsegajo:

  • povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini
  • raziskovanje ter odkrivanje najbolj kakovostnih virov znanja o delovanju tega sveta
  • prevajanje in posredovanje znanja v slovensko stroko ter širšo javnost
  • izboljševanje javnega ter zasebnega vzgojni-izobraževalnega sistema
  • odkrivanje problemov ter ustvarjanje rešitev v slovenskih otroških vrtcih ter šolah