Sorodne spletne povezave

Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije CLARIN
Vsi veljavni predpisi iz področja izobraževanja
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
Predpisi iz področja predšolske vzgoje
Nacionalni kurikulum za vrtce
Mreža znanja
Zakon o delovnih razmerjih
Prednosti statusa organizacije v javnem interesu
Rumena hiška
Seznam javnih in zasebnih vrtcev v Mestni občini Maribor
Seznam vrtcev
Seznam vrtcev z enotami
Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu