Tečaj za osebnostno rast

Slovenski javni vzgojno-izobraževalni sistem naj bi posameznika čim bolj uspešno pripravil na življenje. Statistike glede nedgovornih in nasilnih dejanj, število nefunkcionalnih in razpadlih družin, stopnja korupcije, množičnost samomorov, iskanje bolje plačanih delovnih mest v tuji, ter podobni kazalci, pa dokazujejo, da je stanje daleč stran od idealnega. V primerjavi z nekaterimi drugimi narodi imamo standard življenja res bistveno boljši, toda če si zamislimo idilično podobo raja na zemlji, kjer bi vsa bitja živela v harmoniji ter izobilju, bomo morali ljudje svoje obnašanje močno spremeniti.

V šolah se učimo teorije evolucije oziroma da imamo ljudje ter opice skupnega prednika. Ne znajo pa nam pojasniti, zakaj se živali obnašajo veliko bolj odgovorno, kot ljudje, ki sebe značujemo kot vrhunec biološke evolucije. Večina ljudi je potegnjena v nenehno konkurenčno tekmo po ustvarjanju dobička, skozi katero uničujemo tako drug drugega, kot celoten planet. Običajno se posameznik ustavi in zamisli nad sabo šele, ko doživi kakšno hudo izgubo, nesrečo ali bolezen. Do takrat pa ljudje več ali manj živimo v stanju nezavedanja posledic svojih dejanj ter povzročimo veliko škode ter bolečin. Obstaja pa še druga pot. Namesto, da se učimo počasi, skozi ciklično ponavljanje enakih napak, si lahko vzamemo čas za pogled v sebe, prepoznamo svojo zaslepljenost, ter se zavežemo k boljšemu obnašanju.

Miselni in vedenjski vzorci se prenašanjo iz roda v rod, saj otroci že takoj po rojstvu intenzivno začnejo opazovati svojo okolico ter se učiti od ljudi okoli sebe. Vzgoja otrok je najbolj odgovorno delo in starši so tisti, ki najbolj vplivajo na razvoj otroka. Med tem pa šole za starše, da bi ti razumeli razvojno psihologijo, sploh nimamo. Naslednji člen pri izoblikovanju predstavnikov naše družbe so vrtci oziroma vzgojitelji predšolskih otrok. Za to sicer imamo srednje, višje in visoke šole, kjer se pridobi določeno strokovno znanje, vendar to še zdaleč ni dovolj. Česar se premalo zaveda je to, kako zelo poglobljeno se otroci učijo z opazovanjem vseh najmanjših podrobnosti oseb okoli sebe. To pomeni, da otroke lahko učimo predvsem z lastnim zgledom. Otrokom se ni mogoče lagati, saj takoj zaznajo neskladje med tem kar jim rečemo in to, kar si v resnici mislimo. Zato je izjemno pomembno, da so otroci, zlasti v prvih sedmih letih po rojstvu, obkroženi s čim bolj osebnostno zrelimi, odgovornimi ter sposobnimi ljudmi.

Pedagoški zavod Maribor raziskuje najbovejša spoznanja o tem, kaj človek funkcionira ter kakšna je njegova dejanska zgodovina nastanka ter razvoja. V našo družbo želimo razširiti čim več znanja o tem, kaj je potrebno storiti, da človeška rasa čim hitreje poveča svoje zavedanje ter preobrazi škodljive vzorce obnašanja. V načrtu imamo pripravo izobraževalnih gradiv za starše in pedagoge ter izvedbo učnih delavnic. Gradiva je veliko in za prevajanje ter prenos znanja med slovenske vzgojitelje bo potrebno veliko sredstev in časa. Za vse ljudi, ne glede na starost, ki vsaj srednje dobro razumejo angleško, pa priporočamo brezplačni spletni tečaj DIP Lite. Razvila ga je Equal Life Foundation, ki je svetovna vodilna organizacija iz področja celostnega razumevanja delovanja človeka.

DIP Lite je spletni tečaj, preko katerega vsak natančno spozna osnove delovanja človeškega uma ter mehanizma proizvajanja čustvenih reakcij. Vsak tečajnik se nauči učinkovite metode ozaveščanja, analize ter preobražanja lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev. Registracija zahteva le vnos imena, priimka ter elektronskega naslova in takoj se vam odpre prva lekcija. Tečaj je zasnovan tako, da mora tečajnik investirati le okoli 15 minut časa dnevno za eno lekcijo. Vsakemu tečajniku je samodejno dodeljen živi mentor, ki ima večletne izkušnje z delom na sebi v skladu s tem tečajem. To so prostovoljci iz vsega sveta in če izrecno zahtevate, vam je lahko dodeljen tudi kakšen izmed slovenskih mentorjev. Kako hitro boste napredovali z vsako lekcijo, je odvisno od vas. Toda če boste redno izvajali naloge ter napredovali s hitrostjo ene lekcije na dan, boste tečaj zaključili v roku 6 mesecev.

Valentin Rozman, direktor Pedagoškega zavoda Maribor, že več kot 20 let dela na sebi z uporabo različnih tehnik. Od leta 2010 pa izvaja preobrazbo samega sebe po sistemu DIP Lite. Vsebine, ki jih tečajnik ustvari znotraj tečaja, so zaupne in vidne samo tečajniku ter njegovemu mentorju. Lahko pa vsak med izvajanjem tečaja, poleg rednih lekcij, začne s preobražanjem dodatnih vzorcev preko pisanja osebnega dnevnika. Pisati ga je možno ročno z uporabo papirja in pisala ali elektronsko z uporabo računalnika in tipkovnice. Zapis se nato lahko shrani zasebno, ali pa se ga javno objavi, da se lahko na našem zgledu učijo tudi drugi. Valentin že vrsto let izvaja preobrazbo lastnih miselnih vzorcev na povsem transparenten način preko pisanja javnega spletnega dnevnika. Prvih nekaj let je pisal izmenično tako v slovenski kot angleški blog, v zadnjem času pa piše predvsem v angleški spletni dnevnik, da ga lahko razume čim večje število ljudi. Poleg tega Valentin za dodatno ozaveščanje lastnih vzorcev ter izobraževanja javnosti ustvarja tudi video dnevnike oziroma vloge. Tukaj je zadeva ravno obratna, saj v zadnjem času ustvarja izobraževalne video vsebine zlasti na slovenskem YouTube kanalu. Skupaj je doslej ustvaril več kot 500 vlogov, od katerih je vsak povprečne dolžine okoli 10 minut. Za dodatno obrazložitev je Valentin napisal tudi dve avtobiografiji. Prvo, ki je v slovenščini, je v tiskani obliki izdal leta 2011. Posodobljeno, ki je v angleščini, pa leta 2016 in zgolj v elektronski obliki. Obe knjigi si lahko vsak brezplačno naloži v PDF formatu iz njegove spletne strani, kjer so povezave tudi do njegovih spletnih ter video dnevnikov:

valentinrozman.si

Kdor želi izboljšati ta svet, bo pri tem imel zelo malo uspeha če ga bo izboljševal na osnovi trenutno obstoječega znanja v javnem šolskem sistemu in trenutne stopnje zavedanja samega sebe. Vsled interneta so sedaj na voljo vse bolj resnične in točne informacije o tem, kako svet deluje. Zatiskanje oči pred dejstvi, bo samo podaljševalo tegobe, ki jih vsi skupaj čutimo. Delo na sebi je vse prej kot lahko. Je najbolj težavno opravilo, ki pa se mu nihče ne more izogniti. Večina bo izbrala dolgo in bolečo pot učenja skozi zelo neprijetne posledice. Inteligentne osebe pa bodo izbrale hitrejšo in prijetnejšo pot preventivnega pogleda v sebe ter aktivnega soustvarjanje boljšega sveta v sinergiji z enako mislečimi ljudmi širom sveta. Tečaj DIP Lite lahko vsak odkrije ter ga takoj začne opravljati samostojno. Če nas želite informirati, da ste za ta tečaj izvedeli preko nas, pa prosimo izpolnite naslednji obrazec in poslali vam bomo povezavo do njega, da vam ga ne bo potrebno iskati:

Spletni vprašalnik za brezplačni tečaj DIP Lite

Vedite tudi, da Pedagoški zavod Maribor ni sodeloval pri ustvarjanju tečaja DIP Lite. Prav tako z Equal Life Foundation nima sklenjene nobene pogodbe o sodelovanju. Gre izključno za samoiniciativno priporočanje izobraževalnega programa, ki je od vseh razpoložljivih brezplačnih tečajev na spletu izbran kot najbolj kakovosten. Seveda pa težimo k temu, da bi se tečaj v prihodnosti prevedel tudi v slovenski jezik ali da bi se izdelal podoben avtorski spletni izobraževalni program. Tečaj DIP Lite bo zelo resoniral zlasti s tistimi, ki že uporabljajo Glasserjevo teorijo izbire oziroma so zaposleni v Glasserjevi kakovostni šoli. Uporablja se precej podobne temeljne aksiome, vendar gre še bistveno bolj v globino človeške psihe.