Zasebnost in varstvo podatkov

Pedagoški zavod Maribor ravna v skladu z GDPR uredbo o varstvu podatkov in slovensko zakonodajo.

Naša spletna stran temelji na WordPress platformi ter WooCommerce spletni trgovini, ki za svoje optimalno delovanje uporabljata piškotke. Stran gostujemo na Domenca strežnikih, s katerimi upravlja podetjetje DHH.si d.o.o. iz Ljubljane. Za sprejemanje spletnih plačil uporabljamo PayPal sistem, ki ravna s podatki v skladu z njihovo izjavo o zasebnosti.

Vse podatke, ki jih zajemamo preko spletnih obrazcev na naši spletni strani ter preko natisnjenih obrazcev na javnih dogodkih, uporabljamo samo za potrebe, za katere so bili zbrani in jih ne posredujemo nobeni drugi osebi. Ročno obdelane podatke shranimo na naših računalnikih, ki se nahajajo na sedežu našega zavoda. Računalniki so zaščiteni z geslom, do osebnih podatkov pa imajo dostop samo pooblaščene osebe. Prostori, v katerih so računalniki, so tudi tehnično varovani.

Kot glavnega odjemalca za elektronsko pošto uporabljamo aplikacijo Gmail podjetja Google v skladu z njihovo izjavo o zasebnosti. Ob komuniciranju z našimi strankami in poslovnimi partnerji uporabljamo tudi druge njihove aplikacije, kot so Stiki, Preglednice in Dokumenti. Za lažje prepoznavanje klicateljev ter izvajanje klicev, se podati iz teh aplikacij lahko tudi sinhronizirajo s pametnim telefonom direktorja, na katerem so podati zaščiteni z geslom ter biometričnim sistemom.

Vsi uporabniški računi za aplikacije, ki jih naš zavod uporablja za stik z javnostjo, kot na primer socialna omrežja Facebook ter Linkedin, so zaščiteni z enkratnim geslom. Za varno upravljanje z gesli uporabljamo aplikacijo Dashlane. Gesla redno menjamo, zlasti ob dogodkih, ko smo obveščeni o vdoru v strežnike ponudnikov aplikacij, ki jih uporabljamo. Na ta način ohranjamo najvišjo možno zdravje gesel.

Za množično pošiljanje elektronskih sporočil uporabljamo aplikacijo Mailchimp, ki upravlja s podatki v skladu z njihovo izjavo o zasebnosti. Pošiljamo samo sporočila, na katera so se naše stranke prijavile in vsako sporočilo vsebuje povezavo, preko katere se lahko vsak prejemnik odjavi od prejemanja obvestil z enim samim klikom.

Vsaka stanka lahko kadar koli zahteva spremembo ali izbris njihovih podatkov iz naših podatkovnih baz. To lahko stori tako, da zahtevek posreduje na naš elektronski naslov info@pedagog.si

Naš zavod omogoča tudi uporabo lastne učne aplikacije Flasher. Programska datoteka ter podatkovna baza, v kateri se beležijo uporabniški podatki aplikacije, se zapisujejo na strežnik, na katerem se nahaja domača stran avtorja aplikacije Blaža Cegnarja.

Aplikacija Flasher beleži statistične podatke o uporabi aplikacije, na osnovi katere lahko aplikacijo še dodatno izboljšamo. Ti podatki so: čas začetka in konca uporabe aplikacije, identifikacija uporabnika, uporabljeni seznami besed in podobno.

Če imate še kakšno vprašanje, kontaktirajte odgovorno osebo za varstvo podatkov v našem zavodu: Valentin Rozman, valentin.rozman@pedagog.si